Vinden

Bezoldiging en winst mogen niet worden verward

De heer J.B., die werd aangesteld als zaakvoerder van de bvba ‘X’, oefent die functie uit zonder daarvoor een bezoldiging te ontvangen. Hij factureert echter via zijn eigen onderneming die prestaties aan de bvba ‘X’. In zijn aangifte in de personenbelasting geeft de heer J.B. de door hem ten laste genomen verliezen van de bvba ‘X’ aan als beroepskosten. De fiscale administratie aanvaardt dit niet en stelt vast dat de heer J.B. vóór de tenlasteneming van de verliezen geen inkomen als bedrijfsleider uit de bvba ‘X’ heeft behaald.

In principe is het natuurlijke personen niet toegestaan om de tenlasteneming van verliezen van een onderneming fiscaal af te trekken als beroepskosten. De wetgever voerde echter een uitzondering in voor bedrijfsleiders die dergelijke verliezen ten laste nemen met het oog op het behoud van beroepsinkomsten. Om mogelijk misbruik te voorkomen, moet er wel zijn voldaan aan de voorwaarde dat “de beroepsinkomsten periodiek uit de vennootschap moeten zijn verkregen”.

Wat houdt dat in? Voor het Grondwettelijk Hof, dat de vraag kreeg voorgelegd, is er geen twijfel mogelijk. Met de notie “beroepsinkomsten die bedrijfsleiders periodiek verkrijgen uit de vennootschap” beoogt de wetgever, aldus het hof, inkomsten die de bedrijfsleiders behalen wegens de in de vennootschap uitgeoefende activiteit en die als bezoldigingen worden belast. Wat uiteraard niet het geval is wanneer men diensten factureert aan een vennootschap, zelfs niet als dat periodiek gebeurt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117