Vinden
Content is OFFLINE
Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Impact pandemie op zelfstandigen

De impact van de pandemie op de zelfstandigen - Hoorzittingen

 

Wetstraat
Wijziging in Wetboek economisch recht en inkomstenbelastingen

Wet tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 26 maart, p. 28.193
 

Betalingstermijnen voor verschuldigde bijdragen RSZ

Wet houdende betalingstermijnen voor de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 - BS 19 maart, p. 22.999
 

Wijziging toekenning van renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 1 maart, p. 17.510