Vinden

Betere reglementering van gebundeld aanbod

Als het om vastgoedkrediet gaat, is koppelverkoop verboden. Gebundelde verkoop daarentegen is wel toegelaten.

Het verschil tussen de twee is soms subtiel. Koppelverkoop is het aanbieden van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten, terwijl bij gebundelde verkoop een lagere rentevoet wordt aangeboden als de klant aanvaardt om meerdere, afzonderlijk door de kredietgever aangeboden contracten aan te gaan.

In beide gevallen is de kredietnemer echter gebonden. Bij een gebundelde verkoop kan hij weliswaar naar eigen goeddunken een of meerdere nevenproducten opzeggen, maar in dat geval heeft de kredietgever het recht om niet langer de oorspronkelijke lagere rente te bieden, waardoor hij de kredietnemer evengoed in zijn greep heeft als bij koppelverkoop.

Om wat de PS “benadeling” noemt te voorkomen, vraagt de partij dat het bij een gebundelde verkoop niet langer mogelijk zou zijn voor de kredietgever om de hypothecaire rentevoet te verhogen wanneer de consument beslist om van dienstverlener te veranderen voor één of meerdere nevenproducten, zoals de woningverzekering of de schuldsaldoverzekering.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117