Vinden

Betere procedures voor overheidsopdrachten

Gemiddeld kennen onze aanbestedende overheden zowat 20.000 opdrachten per jaar toe, voor een waarde van 60 miljard euro. De senaat stelt echter vast dat kmo’s elk jaar wat meer buitengesloten worden. Zij maken 99,8% van de ondernemingen uit en zijn goed voor 68,8% van de werkgelegenheid in België.

Binnen dat percentage zijn de micro-ondernemingen goed voor 94,6%. De kleine ondernemingen maken 4,6% uit en de middelgrote 0,7%. Desondanks nam het aandeel van de micro-ondernemingen en kleine ondernemingen in het aantal ingediende offertes tussen 2015 en 2019 af, terwijl tegelijkertijd het totale aantal overheidsopdrachten en geregistreerde offertes aanhoudend toenam.

Als oorzaken voor die situatie noemt de senaat onder meer te veeleisende toegangsvoorwaarden voor overheidsopdrachten, te beperkte kansen om een opdracht binnen te halen - ze worden op maximaal 10 tot 15% geschat -, zware en ingewikkelde administratie en, uiteraard, te lange betalingstermijnen.

Daarom vraagt een twintigtal senatoren van alle partijen samen om een rapport over een verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941