Vinden

Betalingsuitstel: risico op sneeuwbaleffect

Een kwart van de bedrijven was voor de coronacrisis al financieel te zwak. Dat blijkt uit een analyse van Trends Business Information. (Christophe De Caevel - Trends)

Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In ruil daarvoor krijgen ze een fiscaal duwtje in de rug en kunnen ze rekenen op trouwe klanten. “Het is makkelijk op te zetten en versterkt de solidariteit tussen ondernemers”, verklaart Eric Van den Broele van Graydon in L’Echo

Het concept lijkt op het eerste gezicht bijzonder aantrekkelijk maar kan voor heel wat ondernemingen als een gevaarlijke boemerang terugkeren. Dat is alvast de visie van Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information die meteen tot wat grotere voorzichtigheid oproept. “Ook vóór de crisis zorgden ondernemingen met voldoende financiële buffers al voor wat extra ademruimte in de handelscyclus van hun klanten, onder de vorm van commerciële gestes. Dat systeem in de huidige context veralgemenen lijkt me gevaarlijk en zou wel eens voor een sneeuwbaleffect richting de gezondere ondernemingen kunnen zorgen.”

Bedrijven in moeilijkheden konden uitstel van betaling van sociale bijdragen en een banklening met staatsgarantie tot 85% vragen. Tel daar nog eens kredieten tussen bedrijven onderling bij, dan dreigt de rekening over 6 of 12 maanden zwaar uit te vallen. En zelfs te zwaar wanneer de economie slechts traag weer op gang komt. “We glijden van een liquiditeits- naar een solvabiliteitsprobleem. Ik vrees voor een lawine aan faillissementen. Ondernemingen die andere bedrijven overmatig ondersteund hebben om tijd te winnen dreigen zo uiteindelijk zelf verzwakt te geraken”, zegt Flisch.

De analist verwerpt het mechanisme niet maar maant toch aan tot voldoende waakzaamheid bij de keuze van klanten die ervoor in aanmerking komen. Hij analyseerde namelijk de balansen voor boekjaar 2018-2019 (dus vóór de crisis) van pakweg 450.000 Belgische bedrijven. Daaruit blijkt dat de financiële positie van 27% toen al te zwak was om krediet te krijgen. “Door de crisis en de verplichte lockdown kan dat oplopen tot 35 of 40%. Die bedrijven zullen hun hoofd nauwelijks of niet boven water kunnen houden en tijdens het laatste kwartaal de uitgestelde bedragen van begin dit jaar niet kunnen ophoesten”, beweert Flisch. Vandaar zijn bijzonder nuchtere advies aan ondernemingen met een bescheiden financiële buffer: “Kies betrouwbare partners die volgens u echt voldoende gewapend zijn om te overleven en laat de andere los. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw geld via een sneeuwbaleffect verdwijnt”.

Benieuwd naar de weerbaarheid van uw klanten en leveranciers?
TBI_Logo-fullcolour-webContacteer ons voor een screening.

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802