Vinden

Betaalde afwezigheid voor vaccinatie

In de hoop de huidige stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen, besliste de regering om voor de periode van 1 oktober tot 31 december opnieuw het recht op klein verlet in te voeren voor vaccinatie tegen het coronavirus. Indien de omstandigheden het vereisen, kan die einddatum worden uitgesteld tot 31 maart 2023, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad.

Concreet krijgt elke werknemer met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever het recht om van het werk afwezig te zijn, met loonbehoud, om zich te laten vaccineren, en dat gedurende de daarvoor nodige tijd. De werknemer heeft dat recht eveneens om een minderjarig kind dat met hem samenwoont of een meerderjarige met een handicap of onder voogdij over wie hij het wettelijk voogdijschap uitoefent, te begeleiden.

Om loongerechtigd te zijn, moet de werknemer zijn werkgever vooraf verwittigen, zodra hij het tijdstip of het tijdslot van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer daarvan het bewijs voor te leggen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169