Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.461.640 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.387.863 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics
  • Opleiding Sales & Marketing 01/10/2019 Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • 12/09/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Vilvoorde (Living Tomorrow).
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Heftrucks KDB, AluvisionCofi Partners en DE VICTORIE.

Bestuurders met een beperkte aansprakelijkheid?

Het is een van de belangrijkste punten uit het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat aan de Kamer werd voorgelegd.

Het uitgangspunt is de vaststelling dat er sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling binnen een zelfde bedrijf door de onbeperkte aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan en de beperkte aansprakelijkheid van de topmanagers die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan.

Die laatste zijn immers meestal werknemers die de bescherming genieten die is opgenomen in artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, of zelfstandigen die hun activiteit via een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitoefenen.

Voor de minister van Justitie gaat het om een nutteloos debat. Hij stelt dat hij nooit heeft gehoord van een veroordeling voor een bedrag van meer dan 12 miljoen euro, of het maximum dat in de nieuwe wet is opgenomen.

Volgens de minister zal de invoering van een cijfermatige aansprakelijkheidsbeperking bijdragen aan een betere verzekerbaarheid van het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico. In de tekst wordt een aansprakelijkheidsrisicoverzekering voor bestuurders echter niet verplicht gemaakt.

In heel wat kleine bedrijven en verenigingen is het risico dat aan die aansprakelijkheid is verbonden immers relatief klein. In dat geval zou een verplichte verzekering een buitensporige financiële en administratieve last inhouden.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archief
Wetstraat
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends