Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.445.501 ACTIEVE BEDRIJVEN - 926.329 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Balansanalyse I 14/02/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van C & W LogisticsLIITCMECOTEC en Secla.
  • 05/02/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Kapellen (Wolvenbos).
  • 24/01/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Holiday Inn Brussels Airport.
  • Opleiding Sales & Marketing 14/02/2019 Kontich (ClubHouse) Registratie

Bestuurders met een beperkte aansprakelijkheid?

Het is een van de belangrijkste punten uit het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat aan de Kamer werd voorgelegd.

Het uitgangspunt is de vaststelling dat er sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling binnen een zelfde bedrijf door de onbeperkte aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan en de beperkte aansprakelijkheid van de topmanagers die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan.

Die laatste zijn immers meestal werknemers die de bescherming genieten die is opgenomen in artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, of zelfstandigen die hun activiteit via een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitoefenen.

Voor de minister van Justitie gaat het om een nutteloos debat. Hij stelt dat hij nooit heeft gehoord van een veroordeling voor een bedrag van meer dan 12 miljoen euro, of het maximum dat in de nieuwe wet is opgenomen.

Volgens de minister zal de invoering van een cijfermatige aansprakelijkheidsbeperking bijdragen aan een betere verzekerbaarheid van het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico. In de tekst wordt een aansprakelijkheidsrisicoverzekering voor bestuurders echter niet verplicht gemaakt.

In heel wat kleine bedrijven en verenigingen is het risico dat aan die aansprakelijkheid is verbonden immers relatief klein. In dat geval zou een verplichte verzekering een buitensporige financiële en administratieve last inhouden.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Nationaal Energie-Klimaatplan

Ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030

Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Archief
Wetstraat
Bepalingen betreffende justitie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie - BS 31 december, p. 106.560

Uitbreiding en versterking rol fiscale bemiddelingsdienst

Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 31 december, p. 106.619

Instellingen en bepalingen aanvullend pensioen

Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen - BS 27 december, p. 103.277

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends