Vinden

Bescherming voor mede-eigenaars als consumenten

Herstellingen aan het dak laten uitvoeren, brandstof inslaan voor de verwarmingsketel of de lift laten onderhouden: verenigingen van mede-eigenaars consumeren dagelijks goederen en diensten, stellen juridische handelingen en sluiten contracten af voor goederen en diensten van alle aard. Vaak bestaan die verenigingen voor het grootste deel uit mede-eigenaars die zelf de hoedanigheid van consument hebben.

Is het dan ook mogelijk om de vereniging van mede-eigenaars die hoedanigheid te verlenen? Het cdH en de Open Vld zijn in elk geval van mening dat dat zou moeten wanneer minstens de helft van de totale waarde van de delen eigendom is van leden die de hoedanigheid van consument kunnen aanvoeren. De vereniging van mede-eigenaars zou volgens hen dan beter beschermd zijn. Ze zou immers de wettelijke bescherming genieten die geldt voor privéconsumenten.

Momenteel is de vereniging van mede-eigenaars geenszins beschermd tegen het opleggen van overeenkomsten met een te lange looptijd, bijvoorbeeld voor het leveren of het onderhouden van technische voorzieningen. Ze heeft geen recht op dezelfde garantietermijn als de gewone consumenten, en mag bij een geschil geen beroep doen op de diverse ombudsdiensten bij wie de consumenten wél kunnen aankloppen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802