Vinden

Bescherming voor mede-eigenaars als consumenten

Herstellingen aan het dak laten uitvoeren, brandstof inslaan voor de verwarmingsketel of de lift laten onderhouden: verenigingen van mede-eigenaars consumeren dagelijks goederen en diensten, stellen juridische handelingen en sluiten contracten af voor goederen en diensten van alle aard. Vaak bestaan die verenigingen voor het grootste deel uit mede-eigenaars die zelf de hoedanigheid van consument hebben.

Is het dan ook mogelijk om de vereniging van mede-eigenaars die hoedanigheid te verlenen? Het cdH en de Open Vld zijn in elk geval van mening dat dat zou moeten wanneer minstens de helft van de totale waarde van de delen eigendom is van leden die de hoedanigheid van consument kunnen aanvoeren. De vereniging van mede-eigenaars zou volgens hen dan beter beschermd zijn. Ze zou immers de wettelijke bescherming genieten die geldt voor privéconsumenten.

Momenteel is de vereniging van mede-eigenaars geenszins beschermd tegen het opleggen van overeenkomsten met een te lange looptijd, bijvoorbeeld voor het leveren of het onderhouden van technische voorzieningen. Ze heeft geen recht op dezelfde garantietermijn als de gewone consumenten, en mag bij een geschil geen beroep doen op de diverse ombudsdiensten bij wie de consumenten wél kunnen aankloppen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437