Vinden

Beperking van beslagleggingen

In de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 worden het uitvoerend beslag en het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag) tijdelijk beperkt. Gezien de omstandigheden vraagt de sp.a om een verlenging met een maand van de maatregel, die dan tot 17 juli zou gelden.

Tegelijkertijd wil de partij een weglating uit de genoemde wet wegwerken. In de wet is immers alleen sprake van de tijdelijke inperking van het loonbeslag, maar niet van die van de loonoverdracht, die daar een relatief veel voorkomende variant op vormt.

De overdracht van het loon vloeit voort uit een overeenkomst waardoor de werknemer aan een andere persoon waarvan hij schuldenaar is, het overdraagbare deel van het loon dat zijn werkgever hem verschuldigd is, in eigendom overdraagt. Die overeenkomst wordt gewoonlijk gesloten als borg voor een schuld, bijvoorbeeld voor de terugbetaling van een lening.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437