Vinden

Bent u een verzekeringstussenpersoon zonder het te weten?

Verkoopt u reizen met een reisverzekering, wagens waarbij u meteen ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aanbiedt of bent u begrafenisondernemer en verkoopt u ook uitvaartverzekeringen? Dan bent u, of u dat nu wil of niet, sinds de omzetting naar Belgisch recht van de IDD-richtlijn van 20 januari 2016, een nevenverzekeringstussenpersoon en moet u zich als dusdanig bij de FSMA inschrijven.

Maar geen paniek. Inschrijven is alleen mogelijk via de toepassing Cabrio en die wordt momenteel aan de nieuwe wetgeving aangepast. Volgens de wet van 18 december 2018 hebt u twee jaar de tijd om in te schrijven. Ondertussen kunt u uw activiteit gewoon blijven uitoefenen.

Als u binnen die termijn geen inschrijvingsaanvraag hebt ingediend, of als de FSMA ondertussen uw aanvraag heeft afgewezen, moet u de verzekeringsactiviteit stopzetten. Tenzij u een vrijstelling krijgt.

Dat is het geval als de op jaarbasis pro rata berekende premie niet hoger ligt dan 200 euro, taksen niet inbegrepen. Bijvoorbeeld wanneer een concertorganisator een verzekering aanbiedt die het risico dekt dat de klant wegens ziekte het concert niet kan bijwonen.

Bij twijfel stuurt u best een mail met uw vraag en een korte beschrijving van uw activiteit naar mcc@fsma.be.
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief