Vinden

Belgian Youth Against Racism stelt "ontbloting van kroon" voor over koloniaal verleden

(Belga) De spijtbetuiging van koning Filip over de Belgische wandaden in Congo is een mooie eerste stap, maar het koningshuis moet verdere actie ondernemen om hun eindverantwoordelijkheid te nemen en juridische stappen mogelijk te maken. Dat vinden de jongeren van Belgian Youth Against Racism (BYAR). Voor de periode van Congo-Vrijstaat vraagt de actiegroep om een zogenaamde "ontbloting van de kroon" te bekijken, zodat het paleis persoonlijke excuses kan maken.

BYAR noemt de brief van de koning een "een stap in de goede richting", maar verwacht meer. Concreet vraagt de actiegroep om de piste te bekijken van een ontbloting van de kroon, waarbij de regering niet langer verantwoordelijk is voor daden en uitspraken van de koning. "Congo-Vrijstraat was een persoonlijke bezit van het koningshuis, dus daar passen persoonlijke excuses", zegt Aimé Schrauwen van BYAR. "Zo neemt de koning de eindverantwoordelijkheid en maakt hij de weg vrij voor juridische stappen." Die juridische stappen vindt BYAR eveneens nodig. "Een duidelijke stap op vlak van herstelbetalingen zou een kwijtschelding van de Congolese schulden aan België kunnen zijn", zegt Schrauwen. De actiegroep is ook tevreden dat de koning melding maakt van racisme en discriminatie vandaag. "We zijn in gesprek met verschillende steden om te bekijken wat er kan gedaan worden met beelden van Leopold II. Ons voorstel is om die beelden weg te halen en te vervangen door een nieuw standbeeld van de huidige koning, met duidelijke referenties naar de diversiteit in België vandaag. Zo zou er een standbeeld van koning Filip kunnen komen met achter hem diverse andere figuren, zoals een verpleegster en iemand met een afrokapsel." Schrauwen gelooft dat de acties en het politiek gelobby van BYAR effect hebben gehad om een debat op gang te trekken. "We kunnen niet weten of dit de koning heeft aangezet om racisme vandaag te vermelden in de brief. En hoewel BYAR zich uitdrukkelijk distantieert van vandalisme, waren ook individuele acties om beelden van Leopold II te verwijderen een duidelijk signaal." (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802