Vinden

Belastingvermindering voor geannuleerde kinderoppas

Door Covid-19 werden sinds 14 maart heel wat activiteiten voor jongeren geannuleerd, bijvoorbeeld tijdens de paasvakantie. Om grote financiële problemen bij de organisatoren te voorkomen, riep de regering de ouders op om zich solidair op te stellen als dat financieel mogelijk is.

Die solidariteit wordt fiscaal ondersteund. Elke persoon die geen terugbetaling van zijn inschrijvingskosten vraagt, zal toch recht hebben op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot 11,20 euro per dag per kind. De dagen waarop de opvangactiviteit werd geannuleerd, worden beschouwd als effectieve opvangdagen, op voorwaarde dat de uitgaven werden gedaan voor een opvangactiviteit die zou plaatsvinden in de periode van 14.03.2020 tot 31.12.2020, maar die de organisator annuleerde door de maatregelen die in het kader van de Covid-19-pandemie werden genomen.

De belastingplichtige moest het recht hebben om de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen te vragen, maar beslist hebben om dat niet te doen, ook gedeeltelijk. Die beslissing is onherroepelijk. Wie zijn uitgaven geheel of gedeeltelijk terugvraagt, heeft geen recht op de belastingvermindering.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808