Vinden

Belastingvermindering voor geannuleerde kinderoppas

Door Covid-19 werden sinds 14 maart heel wat activiteiten voor jongeren geannuleerd, bijvoorbeeld tijdens de paasvakantie. Om grote financiële problemen bij de organisatoren te voorkomen, riep de regering de ouders op om zich solidair op te stellen als dat financieel mogelijk is.

Die solidariteit wordt fiscaal ondersteund. Elke persoon die geen terugbetaling van zijn inschrijvingskosten vraagt, zal toch recht hebben op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot 11,20 euro per dag per kind. De dagen waarop de opvangactiviteit werd geannuleerd, worden beschouwd als effectieve opvangdagen, op voorwaarde dat de uitgaven werden gedaan voor een opvangactiviteit die zou plaatsvinden in de periode van 14.03.2020 tot 31.12.2020, maar die de organisator annuleerde door de maatregelen die in het kader van de Covid-19-pandemie werden genomen.

De belastingplichtige moest het recht hebben om de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen te vragen, maar beslist hebben om dat niet te doen, ook gedeeltelijk. Die beslissing is onherroepelijk. Wie zijn uitgaven geheel of gedeeltelijk terugvraagt, heeft geen recht op de belastingvermindering.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654