Vinden

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30% voor de kwijtgescholden huur.

Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen en per verhuurder maximaal 45.000 euro. De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst en in de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

De FOD Financiën zette een modelovereenkomst voor de kwijtschelding van huur online waarmee kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering is voldaan. Het gebruik van die modelovereenkomst is facultatief, maar wordt aangeraden om fouten of vergetelheden te vermijden, die ertoe kunnen leiden dat de aanvraag niet kan worden behandeld.

De FOD Financiën moet de schriftelijke overeenkomst ten laatste op 15 juli 2021elektronisch of per brief ontvangen.
Belastingvermindering en kwijtschelding huur: Lees meer
Modelovereenkomst kwijtschelding huur: Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437