Vinden

Belastingen: twee maanden langer om te betalen

Als gevolg van de coronacrisis besliste de regering om de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12 maart 2020 met twee maanden te verlengen. De verzendingsdatum vindt u rechts bovenaan de brief.

Om technische redenen was het niet mogelijk om die termijn voor de aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27 maart 2020 aan te passen. Die documenten bevatten dus nog de gebruikelijke betaaltermijn van twee maanden in plaats van vier.

Hoewel de extra betaaltermijn niet op die aanslagbiljetten staat, verzekert de belastingadministratie dat het uitstel ook voor die gevallen geldt en automatisch wordt toegekend.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501