Vinden

Belastingen: laattijdige aangifte wordt duurder

Uitgaand van het principe dat vele kleintjes één grote maken, bereidt de regering de wijziging voor van artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB). Dat behandelt de toepasselijke belastingverhoging bij een onvolledige of onjuiste aangifte, bij het ontbreken van een aangifte of bij een laattijdige aangifte.

De huidige tekst voorziet alleen in de berekening van de belastingverhoging op het deel van de inkomsten dat niet is aangegeven, bepaald voor enige verrekening van de voorheffingen, de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen.

Het gezond verstand zegt echter dat er bij een laattijdige aangifte initieel geen niet-aangegeven inkomsten zijn, maar enkel laattijdig aangegeven inkomsten. Aangezien die dubbelzinnigheid aanleiding gaf tot een groot aantal geschillen, besliste de regering om daar een einde aan te maken door expliciet te vermelden dat de belastingverhoging ook van toepassing is op het gedeelte van de laattijdig aangegeven inkomsten.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979