Vinden

Belasting op de effectenrekeningen is terug

Alweer prutswerk zoals je het alleen in België vindt. Omdat het geld zo goed als op was, stelde de regering in maart 2018 een belasting voor van 0,15% op effectenrekeningen waarop meer dan 500.000 euro staat, maar ze maakte daar tegelijkertijd zoveel uitzonderingen op - bijvoorbeeld voor effecten op naam - dat de maatregel discriminerend werd.

Tijdens het onderzoek barstte de kritiek los. De regering, die voortdurend zat te tellen, wilde daar echter niet naar luisteren. Een jaar later verklaarde de Raad van State de belasting ongeldig, maar hield daarbij rekening met de budgettaire context en deed het daarom alleen naar de toekomst toe. Vanuit de rechtsstaat bekeken stelt dat niet meteen gerust: een belasting die nietig wordt verklaard, wordt immers verondersteld nooit te hebben bestaan.

Sindsdien probeert de s.pa de belasting nieuw leven in te blazen door ze enerzijds uit te breiden naar de effecten op naam en anderzijds naar de financiële instrumenten waarmee de oude wet geen rekening hield. Er zou een belasting van 0,15% worden opgelegd aan elke natuurlijke persoon die effecten of afgeleide financiële instrumenten bezit met een waarde van meer dan 500.000 euro. In de tekst is ter compensatie wel een vermindering van 750 euro in de personenbelasting opgenomen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336