Vinden

Belasting op achtereenvolgende dagcontracten

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst 108/2 van 24 juli 2018 moet het aantal opeenvolgende dagcontracten dat een onderneming afsluit in verhouding staan tot de aangetoonde behoefte aan flexibiliteit, wat niet altijd het geval is. Vandaar het idee om in ons land, zoals in Frankrijk en Nederland, een precariteitsbijdrage in te voeren bij een overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten.

Die bijdrage zou bestaan uit een forfait van 250 euro, vermenigvuldigd met het aantal tijdelijke werknemers dat in de loop van een kwartaal opeenvolgende dagcontracten kreeg bij dezelfde werkgever. Het aantal dagcontracten wordt ‘overmatig’ zodra het 5% of meer van het totale aantal permanente of tijdelijke werknemers bedraagt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634