Vinden

Belasting op achtereenvolgende dagcontracten

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst 108/2 van 24 juli 2018 moet het aantal opeenvolgende dagcontracten dat een onderneming afsluit in verhouding staan tot de aangetoonde behoefte aan flexibiliteit, wat niet altijd het geval is. Vandaar het idee om in ons land, zoals in Frankrijk en Nederland, een precariteitsbijdrage in te voeren bij een overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten.

Die bijdrage zou bestaan uit een forfait van 250 euro, vermenigvuldigd met het aantal tijdelijke werknemers dat in de loop van een kwartaal opeenvolgende dagcontracten kreeg bij dezelfde werkgever. Het aantal dagcontracten wordt ‘overmatig’ zodra het 5% of meer van het totale aantal permanente of tijdelijke werknemers bedraagt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501