Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.455.045 ACTIEVE BEDRIJVEN - 983.723 CONTACTPERSONEN
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van De Rijke, La FagnardePolygon en Socogetra.
  • Opleiding Sales & Marketing 18/06/2019 Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
  • Opleiding Sales & Marketing 04/06/2019 Laakdal (LITC!) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 13/06/2019 Basisopleiding balansalanyse "De 9 ratio's" -  Zellik (Roularta Media Group) Registratie
  • 04/06/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Heers (Hangar C).

Beïnvloeding van de regering?

Het is een publiek geheim dat bewegingen en verenigingen hun belangen proberen te verdedigen via wetgeving op maat.

Daarom houdt de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds oktober een register van lobbyisten bij, waarin bureaus van gespecialiseerde consultants, professionele groeperingen en beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, denktanks, onderzoeksinstellingen, universitaire instellingen, organisaties die kerken of gemeenschappen vertegenwoordigen en organisaties die lokale, gewestelijke of gemeentelijke overheden vertegenwoordigen enzovoort, zich moeten inschrijven.

Dat is goed, maar niet genoeg. Het register, dat gebaseerd is op het transparantieregister voor het Europees Parlement en de Europese Commissie, vertoont volgens de fractie V&W (Vuye & Wouters) een grote lacune. “Het heeft geen betrekking op de regering, terwijl het grootste deel van de door de Kamer goedgekeurde wetten door de regering worden opgesteld.”

Daarom vraagt de fractie dat “elk wetsontwerp in de toelichting, op straffe van onontvankelijkheid, de personen vermeldt betrokken bij het opstellen van het wetsontwerp en hun hoedanigheid, onder meer de kabinetsmedewerkers, de ambtenaren, diegenen die juridisch en ander professioneel advies hebben verschaft en de personen die geacht worden organisaties te vertegenwoordigen of de belangen van organisaties te behartigen.”
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Informatie aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen - Informatie voor werkgevers

FAQ onroerende inkomsten

FAQ onroerende inkomsten 

Onderzoek burn-out

Onderzoek naar burn-out in de Belgische bevolking

Archief
Wetstraat
Federale fiscale bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen

Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen - BS 10 mei, p. 45.450

Vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing

 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 9 mei, p. 44.555

Verrekening en terugbetaling roerende voorheffing op eerste schijf dividenden

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanvraag tot verrekening en de terugbetaling van de roerende voorheffing op de in artikel 21, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde eerste schijf van dividenden - BS 9 mei, p. 44.563

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends