Vinden

Behoud van het persoonlijke gsm-nummer

Regelmatig zijn er werkgevers die aanbieden om het telefoonabonnement en het telefoonnummer van een net aangeworven personeelslid voor hun rekening te nemen, doorgaans via een forfait dat de werknemer de mogelijkheid biedt om dat nummer voor privédoeleinden te blijven gebruiken.

Als dat niet vooraf was vastgelegd, kan de werknemer die het bedrijf verlaat dat nummer niet houden voor persoonlijk gebruik. Hij moet dus een ander nummer aanvragen, wat heel wat praktische problemen oplevert, aangezien mobiele telefoonnummers steeds vaker als identificatiemiddel worden gebruikt.

Daarom vragen de groenen dat een werknemer die bij een bedrijf weggaat, het mobiele telefoonnummer kan behouden dat hij al had voor hij een arbeidsovereenkomst aanging, maar tijdens de uitvoering daarvan aan zijn werkgever heeft overgedragen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266