NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Behoud van het persoonlijke gsm-nummer

Regelmatig zijn er werkgevers die aanbieden om het telefoonabonnement en het telefoonnummer van een net aangeworven personeelslid voor hun rekening te nemen, doorgaans via een forfait dat de werknemer de mogelijkheid biedt om dat nummer voor privédoeleinden te blijven gebruiken.

Als dat niet vooraf was vastgelegd, kan de werknemer die het bedrijf verlaat dat nummer niet houden voor persoonlijk gebruik. Hij moet dus een ander nummer aanvragen, wat heel wat praktische problemen oplevert, aangezien mobiele telefoonnummers steeds vaker als identificatiemiddel worden gebruikt.

Daarom vragen de groenen dat een werknemer die bij een bedrijf weggaat, het mobiele telefoonnummer kan behouden dat hij al had voor hij een arbeidsovereenkomst aanging, maar tijdens de uitvoering daarvan aan zijn werkgever heeft overgedragen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends