Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Begin 2019 nieuwe gesprekken over conflict in Westelijke Sahara

(Belga) In Genève zijn donderdag de eerste gesprekken in zes jaar over het jarenlange conflict in de Westelijke Sahara afgelopen. De gesprekspartners kwamen overeen om de gesprekken volgend jaar verder te zetten. Tegelijk bleek ook nu weer diepe verdeeldheid over de status die de regio moet krijgen. De Westelijke Sahara staat grotendeels onder controle van Marokko, maar wordt ook opgeëist door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario.

De Westelijke Sahara, een vroegere Spaanse kolonie, wordt al sinds 1975 gecontroleerd door Marokko. Polisario ijvert sindsdien voor een onafhankelijkheidsreferendum. Rabat daarentegen wil de regio onder Marokkaanse soevereiniteit houden en ziet eerder heil in een oplossing onder de vorm van regionale autonomie voor de Westelijke Sahara. Ondanks de onenigheid over een oplossing engageerden alle delegaties zich om elkaar in het eerste kwartaal van volgend jaar opnieuw te ontmoeten. "De discussies vonden plaats in een sfeer van ernstig engagement, openhartigheid en wederzijds respect", klonk het na afloop van de recente gesprekken. "Deze bijeenkomst doet dienst als een eerste - maar belangrijke - stap naar een hernieuwd politiek proces aangaande de toekomst van de Westelijke Sahara", aldus Horst Kohler, de speciale gezant van de Verenigde Naties voor de Sahara. Hij zei ervan overtuigd te blijven dat een vreedzame oplossing voor het conflict mogelijk is. De voormalige Spaanse kolonie West-Sahara werd na het einde van de dictatuur van Franco (1939-1975) opgegeven en vervolgens door Marokko en Mauritanië bezet. In tegenstelling tot Marokko trok Mauritanië zich later echter terug en erkende het de door Polisario zelfuitgeroepen Arabische Democratische Republiek Sahara. Ook heel wat andere (voornamelijk Afrikaanse) landen erkenden uiteindelijk de republiek, die echter slechts een klein gedeelte van de regio in haar macht heeft. De annexatie door Marokko wordt internationaal niet erkend. (Belga)Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends