Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.460.988 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.390.432 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics

Bedrijfswagens: met welk CO2-niveau rekening houden?

In de nasleep van dieselgate legde Europa nieuwe testen voor de CO2-uitstoot op.

Sinds 1 september vorig jaar moeten alle nieuw ingeschreven voertuigen een nieuwe uitstoottest ondergaan, de WLTP genoemd (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), die strenger is dan de oude NEDC (New European Driving Cycle). Het verschil tussen de twee testen schommelt natuurlijk naargelang van het model, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 20%. Dat is niet te verwaarlozen.

Van de Ecomalus (in Wallonië) tot de belasting op de aankoop (in Vlaanderen): de CO2-waarde wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de verschillende belastingen, waaronder het voordeel van alle aard van bedrijfswagens of de solidariteitsbijdrage (RSZ) die de werkgevers verschuldigd zijn.

Goed, maar met welk uitstootniveau moet dan rekening worden gehouden? De DIV vermeldt er immers slechts één op het inschrijvingscertificaat dat hij afgeeft, dat afhankelijk van de inschrijvingsdatum van het voertuig dan ook de WLTP- of de NEDC-waarde kan zijn.

Gedurende een overgangsperiode die tot eind 2020 loopt, zo verklaart de RSZ in zijn recentste trimestriële instructies, moet de NEDC-waarde die in de tabel (code 49.1) van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig is vermeld (gecombineerde CO2-waarde) worden gebruikt, en niet de WLTP-waarde (code 49.4).

Hetzelfde geldt, aldus nog de RSZ, voor de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen (looncode 10 of DmfAPPL-looncode 770).
Lees meer 

 Overige artikels
Infotheek
Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Tax incentives R&D

Tax incentives for business R&D in Belgium

Archief
Wetstraat
Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Opheffing wachttijd uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen - BS 24 juni, p. 64.913

Wijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 24 juni, p. 64.915

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends