Vinden

Bedrijfswagens: met welk CO2-niveau rekening houden?

In de nasleep van dieselgate legde Europa nieuwe testen voor de CO2-uitstoot op.

Sinds 1 september vorig jaar moeten alle nieuw ingeschreven voertuigen een nieuwe uitstoottest ondergaan, de WLTP genoemd (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), die strenger is dan de oude NEDC (New European Driving Cycle). Het verschil tussen de twee testen schommelt natuurlijk naargelang van het model, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 20%. Dat is niet te verwaarlozen.

Van de Ecomalus (in Wallonië) tot de belasting op de aankoop (in Vlaanderen): de CO2-waarde wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de verschillende belastingen, waaronder het voordeel van alle aard van bedrijfswagens of de solidariteitsbijdrage (RSZ) die de werkgevers verschuldigd zijn.

Goed, maar met welk uitstootniveau moet dan rekening worden gehouden? De DIV vermeldt er immers slechts één op het inschrijvingscertificaat dat hij afgeeft, dat afhankelijk van de inschrijvingsdatum van het voertuig dan ook de WLTP- of de NEDC-waarde kan zijn.

Gedurende een overgangsperiode die tot eind 2020 loopt, zo verklaart de RSZ in zijn recentste trimestriële instructies, moet de NEDC-waarde die in de tabel (code 49.1) van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig is vermeld (gecombineerde CO2-waarde) worden gebruikt, en niet de WLTP-waarde (code 49.4).

Hetzelfde geldt, aldus nog de RSZ, voor de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen (looncode 10 of DmfAPPL-looncode 770).
Lees meer 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117