Vinden

Bedragen vennootschapsbijdrage

De Ministerraad keurde de nieuwe bedragen goed voor de betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2022. Zo moeten alle vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan 706.579,60 euro bedroeg, een gewone bijdrage (347,50 euro) betalen. Vennootschappen met een balanstotaal boven die grens betalen een verhoogde bijdrage (968 euro).

De jaarlijkse forfaitaire bijdrage, die in 1992 werd ingevoerd, opent geen enkel recht voor de vennootschap of de zelfstandigen die er actief zijn en draagt volgens de regering bij aan het behoud van het socialezekerheidsstelsel.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169