Vinden

Basisbankdienst voor ondernemingen

Naar analogie met de basisbankdienst voor particulieren vraagt de CD&V een basisbankdienst voor ondernemingen.

Voor een ondernemer met een zelfstandige activiteit kan starten, moet hij of zij immers een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling, maar voor sommigen is dat moeilijk. Dat is bijvoorbeeld het geval voor ondernemingen uit de horecasector of in het kader van het tweedekansondernemerschap.

De instelling zou tien dagen de tijd hebben om de basisdienst die bij haar werd aangevraagd te starten of te weigeren. De basisdienst kan worden geweigerd als de onderneming in België of in een andere Europese lidstaat al een andere betaalrekening heeft.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481