Vinden

Basisbankdienst voor ondernemingen

Hoe kan je zonder bankrekening deelnemen aan wettelijke economische verrichtingen? Na lang talmen heeft de regering eindelijk besloten om een basisdienst voor ondernemingen in te richten, terwijl die al sinds 2020 in de wet staat. Elke in België gevestigde onderneming die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, zal recht hebben op een basisdienst als eerder drie banken weigerden om haar een minimale dienstverlening aan te bieden.

De basisdienst beperkt zich wel tot een rekening waarop stortingen en afhalingen van geld kunnen gebeuren, naast overschrijvingen, domiciliëringen en lopende opdrachten, evenals betalingen met de kaart voor zover er voldoende geld op de rekening staat. Een negatief saldo wordt niet toegestaan.

Zes banken, namelijk BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING België, Argenta en Axa Bank zullen de dienst aanbieden. Om er gebruik van te kunnen maken, moet de onderneming een aanvraag indienen bij de basisbankdienstkamer. Die legt de aanvraag nadat ze ze ontvankelijk heeft verklaard voor aan de Cel voor financiële informatieverwerking voor een verplicht advies.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266