NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Basisbankdienst voor ondernemingen

Op basis van het voorbeeld van een kmo in de tabakshandel die geen lening kreeg van de bank waar de onderneming al decennia klant is, met als motivering dat de bank besliste om niet langer in de tabakssector te investeren, vroeg een volksvertegenwoordiger aan de minister van Economie en Werk hoe hij de banken eraan kan herinneren dat ze hun wettelijke verplichtingen dienen na te komen. Die laatste zat behoorlijk verveeld met de vraag en antwoordde dat daartoe voorafgaand de wet van 8 december 2020 moet worden gewijzigd.

Via die laatste wordt immers weliswaar een basisbankdienst voor ondernemingen ingevoerd in Boek VII van het Wetboek van economisch recht, maar het recht op die dienst moet worden uitgeoefend met naleving van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. En daar zit de moeilijkheid.

Uit een advies van de Raad van State en een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit blijkt immers dat de wet van 8 november 2020 in zijn huidige versie niet kan worden toegepast, omdat hij niet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is en dus moet worden gewijzigd.

Een wetsontwerp om de wet van 8 november 2020 conform de AVG te maken, ligt ter bespreking voor in de Kamer. Zodra de wet is aangepast, zo verzekerde de minister, worden de nodige maatregelen genomen om het recht op de basisbankdienst voor ondernemingen zo snel mogelijk in te voeren. Tot dan, zo vervolgde hij, moeten ondernemingen die een bankrekening wordt geweigerd, gebruik maken van de bestaande kanalen, namelijk een beroep bij de bevoegde hoven en rechtbanken. (QRVA 55090, p. 177)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends