Vinden

Baremashopping inperken

Dat is wat de FOD Werkgelegenheid in een memorandum vraagt aan de volgende regering. De FOD wil onder andere een herziening van de wet op de groepering van werkgevers.

Volgens de huidige wetgeving moet de minister van Werkgelegenheid in de toelating aangeven dat hij het paritair orgaan erkent waaronder de groepering valt. De loonbarema’s van dat paritair orgaan zijn van toepassing voor de werknemers van de groepering, zelfs als die ter beschikking worden gesteld aan een lid van de groepering dat onder een paritair orgaan met hogere loonbarema’s valt. 

Kortom, het systeem biedt, volgens de FOD Werkgelegenheid, een achterdeurtje dat het voor bepaalde ondernemingen mogelijk maakt om werknemers aan lagere lonen te werk te stellen dan wat ze normaal zouden moeten betalen als ze de betrokken werknemers rechtstreeks zouden tewerkstellen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947