Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.408 ACTIEVE BEDRIJVEN - 762.924 CONTACTPERSONEN

Automatisch moederschapshulp

Sinds 2006 kan elke zelfstandige onderneemster die bevalt gratis 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden krijgen. De cheques moeten echter worden aangevraagd, wat veel zelfstandigen niet weten.

Van de 5.200 zelfstandigen die via het ziekenfonds een uitkering voor bevallingsverlof kregen, vroegen slechts 4.545 dienstencheques aan.

Dat betekent dat 12,5% van de zelfstandige moeders deze kans missen. Daarom wil de regering vanaf 1 september de verplichting van een formele aanvraag laten vallen.

De toekenning van de dienstencheques zal vanaf dan automatisch gebeuren. Zodra de socialeverzekeringskas ervan op de hoogte wordt gebracht dat de zelfstandige moeder is geworden, neemt zij zelf contact op met die zelfstandige om te vragen of zij graag hulp krijgt tijdens haar bevallingsverlof.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends