Vinden

Auteursrechten hervormd

Het in 2018 ingevoerde stelsel voor de auteursrechten is stelselmatig ruimer geworden, waardoor het vorig jaar betrekking had op 466 miljoen euro aan bruto inkomsten. Daar wordt een rem op gezet via een programmawet, die momenteel wordt besproken en waarin de facto een groot aantal beroepen wordt uitgesloten.

In de tekst is immer bepaald dat de oorspronkelijke rechthebbende over een kunstwerkattest moet beschikken dat is afgegeven door een Kunstwerkcommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de kunstensector en deskundigen inzake sociale zekerheid die bij overheidsdiensten en sociale partners werken.

Naast die eerste beperking is er nog een: vanaf 1 januari volgend jaar wordt de maximumgrens (momenteel 64.070 euro) relatief: de verhouding tussen de auteursrechten en de totale vergoedingen (waarin de auteursrechten inbegrepen zijn) mag niet meer dan 30% bedragen.

Gelet op de toezeggingen die op de datum van inwerkingtreding van de wet bestaan, is evenwel in een overgangsbepaling voorzien. Het tarief van 30% wordt naar 50% gebracht voor het belastingjaar 2024 en naar 40% voor het belastingjaar 2025. De bovengrens zelf wordt voor het belastingjaar 2024 gehalveerd.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266