Vinden

Assisen Tongeren - Thuisverpleegster Tamara Nuijts uit Bree schuldig aan moord op zesjarig zoontje Ryan

(Belga) Na bijna vijf uur beraadslagen hebben de zeven vrouwen en vijf mannen van de jury in het Tongerse hof van assisen de 38-jarige thuisverpleegster Tamara Nuijts donderdagavond rond 20.45 uur schuldig verklaard aan de moord op haar zesjarig zoontje Ryan. Op 26 december 2018 bracht ze haar kind in haar appartement in de Millenstraat in Bree om het leven door zijn hals met een sjaal dicht te snoeren. De maximumstraf voor moord bedraagt levenslang. De debatten over de strafmaat vinden vrijdag vanaf 10 uur plaats.

"Tamara Nuijts erkende tijdens het vooronderzoek en op de terechtzitting dat ze op 26 december 2018 rond de middag haar zoon Ryan door middel van verstikking gedood had. Ze snoerde enerzijds de hals toe met behulp van een sjaal alsook met de handen. Ze sloot de mond en  de neus af wat uiteindelijk tot de dood leidde. Dat wordt ondersteund door de vaststellingen van de politie op de plaats van de feiten en door de medisch forensische bevindingen van de wetsdokter. Ryan Coemans is gestorven ten gevolge van verstikking," zo zei assisenvoorzitter Kristof Swennen bij de voorlezing van het arrest over de schuld. "Er bestaat geen betwisting over dat het gepleegde geweld de dood van Ryan heeft veroorzaakt. Ze handelde doelgericht met het oogmerk om te doden. Het geweld werd aangehouden niet alleen tot de grens van bewusteloosheid, maar tot aan de eigenlijke ademhalingsstilstand en uiteindelijk het overlijden. Het slachtoffer werd door beschuldigde in een positie gedwongen waarbij elke weerstand onmogelijk werd gemaakt. Ze betwistte overigens niet dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan de doodslag op haar zoon. Uit de verklaringen van de beschuldigde blijkt dat er voldoende tijdsverloop is geweest tussen de beslissing om Ryan te doden en de uitvoering ervan. Ze had voldoende tijd om zich te bedenken, maar ze volhardde in haar beslissing. Tamara Nuijts had op een weloverwogen en geplande wijze de beslissing genomen om Ryan te doden. Zelfs rekening houdend met de relationele en emotionele context werd deze beslissing door de beschuldigde in een voldoende stabiele gemoedstoestand genomen," aldus voorzitter Swennen. Beschuldigde Nuijts knipperde met haar ogen en had een betraand gezicht, toen ze het arrest aanhoorde. Vrijdag zal openbare aanklager Bruno Coppin een straf vorderen, al dan niet rekening houdend met eventuele verzachtende omstandigheden. Vervolgens zal haar advocate Lynn Clerinx pleiten voor een strafmaat voor de schuldig verklaarde Nuijts. Daarna zullen het hof en de jury beraadslagen over de straf. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837