Vinden

Arbeidsongevallen correct aangeven

Het is een van die bizarre kronkels uit ons recht. In de arbeidsongevallenwet is bepaald dat de werkgever aangifte moet doen van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij. Er is echter niet bepaald dat het slachtoffer of zijn rechthebbende een afschrift krijgt van die aangifte. Dat is des te vreemder omdat het slachtoffer de meest belanghebbende partij is.

Die lacune leidt volgens de CD&V vaak tot laattijdige aangiftes, fouten in de aangifte, vergissingen in de beschrijving van het ongeval, fouten in de contactgegevens van het slachtoffer, fouten in het loon van het slachtoffer enzovoort. Die fouten en onvolledigheden in de aangifte leiden op hun beurt dan weer tot een weigering van het arbeidsongeval, waardoor het slachtoffer niet vergoed wordt.

Elke werkdag worden gemiddeld 92 werknemers blijvend arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsongeval. Daarom vraagt de partij om in de wet op te nemen dat slachtoffers of hun belanghebbenden automatisch een afschrift krijgen van de aangifte die de werkgever aan de verzekeraar bezorgt. Op die manier kunnen ze de aangifte aanvullen of verbeteren, zo stelt de CD&V, en daarmee het risico beperken dat de verzekeraar weigert om het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501