Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers ouder dan 65 jaar

Bijna 3.500 werknemers ouder dan 65 jaar werken nog als loontrekkende en dat aantal zou snel kunnen toenemen als ze bij ziekte niet financieel gestraft werden. De sanctie is immers zwaar.

Een werknemer die ouder is dan 65 en ziek wordt, blijft zijn loon ontvangen. Dat wordt gedurende de periode van gewaarborgd loon van één maand door zijn werkgever betaald. Is hij na die periode nog steeds ziek, dan heeft hij geen andere keuze dan met pensioen gaan als hij een inkomen wil blijven hebben.

Die behoorlijk absurde situatie zal zich na januari 2019 niet langer kunnen voordoen. Werknemers ouder dan 65 jaar zullen dan gedurende de vijf maanden volgend op de periode van gewaarborgd loon recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bovendien wordt met die periode rekening gehouden voor de opbouw van pensioenrechten.

De Ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet daarover goed. Voor zelfstandigen zou binnenkort een gelijkaardige maatregel volgen.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends