Vinden

Arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste dag vergoed

Sinds 1 juli 2019 krijgen zelfstandigen die meer dan zeven dagen arbeidsongeschikt zijn een daguitkering voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode. Die uitkering is verschuldigd vanaf de achtste dag te rekenen vanaf de dag waarop de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid is stopgezet en heeft terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat de uitkering wordt ontvangen voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode.

Uit vrees voor eventuele misbruiken stelde de wetgever echter dat die periode niet kan aanvangen op een eerdere datum dan die waarop de arbeidsongeschiktheid volgens het medisch getuigschrift is vastgesteld. Omdat het op het hoogtepunt van de pandemie moeilijk was om bij een dokter te geraken, was de regering echter gedwongen om die voorwaarde weer in te trekken. Ze deed dat echter tijdelijk, tot 31 december 2020.

Vandaar de nieuwe vraag van de groenen om de arbeidsongeschiktheid opnieuw te erkennen vanaf de eerste dag van de daadwerkelijke stopzetting, zoals in de algemene werknemersregeling.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992