Vinden

Arbeidsongeschiktheid na de wettelijke pensioenleeftijd

Kan je het maken om zelfstandigen ervan te proberen overtuigen om langer aan het werk te blijven en tegelijkertijd degenen die dat na de wettelijke pensioenleeftijd doen, elke uitkering weigeren als ze arbeidsongeschikt worden?

Het antwoord ligt voor de hand en een koninklijk besluit maakt eindelijk een einde aan de bizarre situatie. De zelfstandige die na de wettelijke pensioenleeftijd zijn activiteit voorzet, krijgt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die echter in de tijd beperkt zal zijn: maximaal zes maanden.

Er is bovendien een dubbele voorwaarde aan verbonden: enerzijds mag hij nog niet genieten van een ouderdoms-, rust- of anciënniteitspensioen en anderzijds moet hij evenveel sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep of, indien van toepassing, als een meewerkende echtgenoot.

De maatregel geldt voor wie vanaf 1 juni 2019 arbeidsongeschikt wordt.
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief