Vinden

Antiquairs onder toezicht

Antiekbeurzen en salons, zo stelt Tracfin vast, vormen een probleem, aangezien er geen controle wordt uitgevoerd op de regelmatigheid van de uitgevoerde transacties of op de gehanteerde prijzen. Sinds de gebeurtenissen in Irak en Syrië vormt de kunstmarkt immers een risicosector op het gebied van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

De handel is weliswaar internationaal, maar op dat vlak wordt ons land wegens verscheidene lacunes in de wet beschouwd als een draaischijf voor de verboden handel in kunstwerken en antiek van twijfelachtige herkomst. Daarom vallen antiquairs binnenkort onder de wet betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme indien ze één of meerdere kunstwerken of goederen aanbieden die ouder zijn dan 50 jaar en waarvan de waarde 10.000 euro of meer bedraagt.

De handel zelf is echter aan het veranderen. Steeds meer antiquairs en kunsthandelaars beschikken niet langer over een fysieke galerie, maar stellen uitsluitend op beurzen en salons tentoon. Daarom viseert de wetgever eveneens de personen die optreden als tussenpersoon bij de aankoop of verkoop van dergelijke goederen, waaronder ook kunstgaleries, veilinghuizen en organisatoren van beurzen of salons.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802