Vinden

Antiquairs onder toezicht

Antiekbeurzen en salons, zo stelt Tracfin vast, vormen een probleem, aangezien er geen controle wordt uitgevoerd op de regelmatigheid van de uitgevoerde transacties of op de gehanteerde prijzen. Sinds de gebeurtenissen in Irak en Syrië vormt de kunstmarkt immers een risicosector op het gebied van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

De handel is weliswaar internationaal, maar op dat vlak wordt ons land wegens verscheidene lacunes in de wet beschouwd als een draaischijf voor de verboden handel in kunstwerken en antiek van twijfelachtige herkomst. Daarom vallen antiquairs binnenkort onder de wet betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme indien ze één of meerdere kunstwerken of goederen aanbieden die ouder zijn dan 50 jaar en waarvan de waarde 10.000 euro of meer bedraagt.

De handel zelf is echter aan het veranderen. Steeds meer antiquairs en kunsthandelaars beschikken niet langer over een fysieke galerie, maar stellen uitsluitend op beurzen en salons tentoon. Daarom viseert de wetgever eveneens de personen die optreden als tussenpersoon bij de aankoop of verkoop van dergelijke goederen, waaronder ook kunstgaleries, veilinghuizen en organisatoren van beurzen of salons.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437