Vinden

Alles over voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard zijn soms daar te vinden waar niemand ze verwacht. Bijvoorbeeld bij de werknemer die altijd bij hetzelfde bureau beroepsreizen reserveert voor de kaderleden in het bedrijf waar hij werkt. Nu en dan krijgt die werknemer door dat bureau een gratis reis aangeboden.

Die laatste vormt vanuit fiscaal standpunt zonder enige twijfel een voordeel van alle aard, aangezien de werknemer het voordeel geniet als gevolg van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit. Wagens, het ter beschikking stellen van een gebouw, rekening-courant, opties op aandelen: wie er alles over te weten wil komen, kan op Fisconet terecht voor een korte, professionele cursus.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437