Vinden

Alle verlofdagen moeten meetellen

Komen er verkiezingen aan? In de Kamer neemt het aantal genereuze voorstellen in elk geval toe. Een van de recentste komt van de sp.a en houdt in dat de verlofdagen om dwingende redenen worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

De maatregel heeft uiteraard een prijs. Gemiddeld nemen werknemers ongeveer 700.000 verlofdagen om dwingende redenen (ziekte, ongeval, ziekenhuisopname van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een ouder of een kind, schade aan de woning door een brand of een natuurramp). Daarmee wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Aangezien de gezinsmodellen zijn veranderd, vragen de groenen van hun kant dat elke werknemer van wie één van de grootouders trouwt, een dag verlof zou krijgen.
Lees meer
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501