Vinden

Alle verlofdagen moeten meetellen

Komen er verkiezingen aan? In de Kamer neemt het aantal genereuze voorstellen in elk geval toe. Een van de recentste komt van de sp.a en houdt in dat de verlofdagen om dwingende redenen worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

De maatregel heeft uiteraard een prijs. Gemiddeld nemen werknemers ongeveer 700.000 verlofdagen om dwingende redenen (ziekte, ongeval, ziekenhuisopname van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een ouder of een kind, schade aan de woning door een brand of een natuurramp). Daarmee wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Aangezien de gezinsmodellen zijn veranderd, vragen de groenen van hun kant dat elke werknemer van wie één van de grootouders trouwt, een dag verlof zou krijgen.
Lees meer
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634