Vinden

Alle bedrijfswagens worden elektrisch

Wie ondernemingen ergens toe wil brengen, probeert dat best via de belastingen. In het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit is dan ook opgenomen dat vanaf 1 januari 2026 gekochte, gehuurde of geleasete wagens met een CO2-uitstoot boven nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever.

Om de vervanging van de bedrijfswagens te versnellen, blijft de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfsvoertuigen zonder CO2-uitstoot, die momenteel 100% bedraagt, behouden voor voertuigen die voor 1 januari 2027 worden gekocht, geleaset of gehuurd.

Voor bedrijfsvoertuigen die na die datum worden gekocht, geleaset of gehuurd bedraagt de aftrekbaarheid
- 95% als het voertuig is gekocht, geleaset of gehuurd in 2027
- 90% als het voertuig is gekocht, geleaset of gehuurd in 2028
- 82,5% als het voertuig is gekocht, geleaset of gehuurd in 2029
- 75% als het voertuig is gekocht, geleaset of gehuurd in 2030
- 67,5% als het voertuig is gekocht, geleaset of gehuurd in 2031
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941