Vinden

Algemene vergaderingen: tot 8 september

Krachtens koninklijk besluit nummer 4 werd de termijn van zes maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering verlengd met tien weken, wat de uiterste datum voor die vergadering op 8 september brengt voor vennootschappen die voor hun boekjaar het kalenderjaar volgen.

De termijn van zeven maanden te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar waarbinnen de jaarrekening bij de Nationale Bank moet worden neergelegd, loopt voor diezelfde vennootschappen daardoor tot 9 oktober 2020.

Vanaf 10 november 2020 wordt de neerlegging als laattijdig beschouwd en moet er een forfaitaire toeslag van 10 euro worden betaald.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802