Vinden

Algemene vergaderingen: tot 8 september

Krachtens koninklijk besluit nummer 4 werd de termijn van zes maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering verlengd met tien weken, wat de uiterste datum voor die vergadering op 8 september brengt voor vennootschappen die voor hun boekjaar het kalenderjaar volgen.

De termijn van zeven maanden te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar waarbinnen de jaarrekening bij de Nationale Bank moet worden neergelegd, loopt voor diezelfde vennootschappen daardoor tot 9 oktober 2020.

Vanaf 10 november 2020 wordt de neerlegging als laattijdig beschouwd en moet er een forfaitaire toeslag van 10 euro worden betaald.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437