Vinden

Afwezig wegens onvruchtbaarheid

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde kunnen mensen die dat wensen een fertiliteitsbehandeling volgen.

Die behandeling kan echter zwaar zijn en vereisen dat de betrokkene meermaals afwezig is van zijn werk. Het is dan ook nodig, zo stelt het cdH, om die personen een bijkomende bescherming te bieden.

De partij vraagt dan ook dat de betrokken personen met behoud van loon afwezig mogen zijn van het werk met het oog op het stellen van een diagnose van onvruchtbaarheid of het volgen van een fertiliteitsbehandeling.

Het cdH wil bovendien dat ze worden beschermd tegen ontslag omdat ze gevraagd hebben om die reden afwezig te mogen zijn.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117