Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Aftrekbare provisies verlaagd

De provisies voor risico’s en lasten vormen belastbare winsten, die echter kunnen worden vrijgesteld binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden. Die grenzen en voorwaarden maakte de wetgever via de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december) een stuk strenger.

De vrijstelling van provisies voor risico’s en lasten blijft van toepassing, maar uitsluitend voor risico’s en lasten die voortvloeien uit ofwel contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met bepaalde waarborgen, ofwel wettelijke of reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld ontslagvergoedingen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, ofwel verplichtingen inzake milieugebonden materie.

Provisies opgebouwd voor verplichtingen die uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving over de boekhouding en de jaarrekeningen of provisies voor grote herstellingen en groot onderhoud komen dus niet in aanmerking. Dergelijke kosten, zo stelt de belastingadministratie in een omzendbrief, worden immers vrijwillig aangegaan en hangen onder andere af van de uiteindelijke beslissing om die kosten al dan niet te maken en de activa in het maatschappelijk vermogen te houden.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends