NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Aftrekbare leningen: snel zijn is de boodschap

Bij de zesde staatshervorming is de fiscaliteit van de hypothecaire leningen, die in de drie gewesten gelijk was, een gewestbevoegdheid geworden. Een federale belastingvermindering bleef overeind, maar die gold in de praktijk alleen voor wie een tweede verblijf kocht. In een programmawet die nog besproken wordt, wordt dat voordeel afgeschaft voor kapitaalaflossingen voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2024 worden aangegaan. Het blijft wel behouden voor leningen die ten laatste op 31 december 2023 worden afgesloten.

Tegelijkertijd was in de tekst een bepaling tegen misbruik opgenomen, die inhield dat elke handeling die vanaf 11 oktober 2022 is gesteld met als doel of gevolg dat de belastingvermindering over een langere termijn kan worden toegekend dan wat op 10 oktober 2022 gold, als onbestaand wordt beschouwd. Dat vond de Raad van State niet alleen retroactief, maar ook onlogisch, in die zin dat het betrokken belastingvoordeel tot 31 december 2023 wel van toepassing blijft voor elke nieuwe operatie, maar niet voor leningen die voor die datum worden verlengd.

De regering zag zich dan ook gedwongen om haar tekst te herzien, met als resultaat dat als onbestaand zal worden beschouwd elke handeling die wordt gesteld vanaf 1 januari 2023 met als doel of gevolg dat de betrokken belastingvermindering over een langere termijn kan worden toegekend dan wat gold op 21 december 2022.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580