Vinden

Aftrekbare leningen: snel zijn is de boodschap

Bij de zesde staatshervorming is de fiscaliteit van de hypothecaire leningen, die in de drie gewesten gelijk was, een gewestbevoegdheid geworden. Een federale belastingvermindering bleef overeind, maar die gold in de praktijk alleen voor wie een tweede verblijf kocht. In een programmawet die nog besproken wordt, wordt dat voordeel afgeschaft voor kapitaalaflossingen voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2024 worden aangegaan. Het blijft wel behouden voor leningen die ten laatste op 31 december 2023 worden afgesloten.

Tegelijkertijd was in de tekst een bepaling tegen misbruik opgenomen, die inhield dat elke handeling die vanaf 11 oktober 2022 is gesteld met als doel of gevolg dat de belastingvermindering over een langere termijn kan worden toegekend dan wat op 10 oktober 2022 gold, als onbestaand wordt beschouwd. Dat vond de Raad van State niet alleen retroactief, maar ook onlogisch, in die zin dat het betrokken belastingvoordeel tot 31 december 2023 wel van toepassing blijft voor elke nieuwe operatie, maar niet voor leningen die voor die datum worden verlengd.

De regering zag zich dan ook gedwongen om haar tekst te herzien, met als resultaat dat als onbestaand zal worden beschouwd elke handeling die wordt gesteld vanaf 1 januari 2023 met als doel of gevolg dat de betrokken belastingvermindering over een langere termijn kan worden toegekend dan wat gold op 21 december 2022.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266