Vinden

Afschaffing van het attest voor verlaagde btw

Bij renovatiewerken is het de aannemer die het btw-tarief moet bepalen, terwijl alleen de bouwheer echt kan weten of aan bepaalde voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief is voldaan.

Om dat probleem op te lossen, bedacht de wetgever een systeem van attesten. Dat vormt echter een zware last voor de bedrijven, die er voortdurend op moeten letten dat ze alle attesten ontvangen, ondertekend en aan de juiste facturen als bewijsstuk toegevoegd.

Het verbaast de Open Vld dat er geen standaardformulier voor het attest bestaat. De partij stelt voor om het attest te vervangen door een verklaring op de factuur. Met die verklaring zou worden bevestigd dat aan de voorwaarden voor een lager btw-tarief is voldaan.

Om de aannemer te ontlasten van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief, zou de bouwheer een termijn van twee maanden krijgen om het tarief te betwisten.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336