Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.408 ACTIEVE BEDRIJVEN - 762.924 CONTACTPERSONEN

Actualisering van de lijst van niet voor beslag vatbare goederen

Een koe, twaalf schapen of geiten, een strijkijzer maar niet de plank die je nodig hebt om dat laatste te gebruiken: de lijst van niet voor beslag vatbare goederen is niet alleen verouderd, maar ook onredelijk en volkomen onaangepast aan onze communicatiemaatschappij.

Als de Vlaamse regering verklaart dat er geen enkele bouwvergunning meer mag afgegeven worden als er geen internetverbinding aanwezig is, wordt het volgens de sp.a hoog tijd om aan de lijst van niet voor beslag vatbare goederen de moderne communicatiemiddelen toe te voegen waarmee de persoon die aan financiële moeilijkheden ten prooi valt, vaak zijn enige contact met de buitenwereld heeft.

Voorbeelden zijn een radio, een televisietoestel, een telefoon, een computer, een printer en alle materiaal dat nodig is om een internetverbinding tot stand te brengen. De partij stelt meteen ook voor om de termijn waarover de beslagene beschikt om opmerkingen te formuleren van 5 naar 15 dagen uit te breiden.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends