Vinden

Aanvullend pensioen bij scheiding

Aangezien een scheiding niet altijd vlekkeloos verloopt, zag de wetgever zich gedwongen om regels uit te werken. Tot nu toe sprak hij zich echter nog niet uit over het aanvullend pensioen, waarvan de verdeling vaak gebeurt op basis van de krachtsverhoudingen.

Vaak komt de vrouw daarbij in een kwetsbare positie terecht door de keuzes die ze maakte toen ze nog met haar ex-partner samenleefde. Om werk en privéleven beter te kunnen combineren, kan één van de partners bijvoorbeeld deeltijds werken, kiezen voor een minder veeleisende job, dichter bij huis gaan werken of een promotie weigeren. Zolang ze gehuwd zijn of samenwonen, dragen de partners samen de gevolgen van die keuze, wat volgens de sp.a ook na een scheiding het geval zou moeten blijven.

De partij vraagt dan ook dat het aanvullend pensioen dat tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning werd opgebouwd, gelijkmatig onder de partners wordt verdeeld, ongeacht het huwelijksstelsel of het samenlevingscontract waarvoor ze kozen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336