Vinden

Aanhangsel tegen bijkomend loon

Een werkgever die een deeltijdse werknemer langer laat werken dan wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet geen bijkomend loon betalen voor de eerste twaalf overuren per kalendermaand, wat per kwartaal maximaal 36 overuren tegen het normale tarief oplevert. 

Dat maximum kan echter gemakkelijk worden omzeild. Bijvoorbeeld in een aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst of via een nieuwe tijdelijke overeenkomst.

Op zich zijn die praktijken niet kwalijk, op voorwaarde dat ze slechts occasioneel worden toegepast. Wanneer ze systematisch beginnen te worden, gaat het duidelijk om misbruik.

Waar ligt echter de grens? Bij vier wijzigingen per kwartaal, zo stelt de sp.a, die opnieuw vraagt om, als het volume van de arbeidsprestaties als gevolg van de wijzigingen meer dan 36 uur van de overeengekomen arbeidstijd bedraagt, de in de arbeidsovereenkomst opgenomen wekelijkse arbeidstijd te vermeerderen met het tijdens dat kwartaal gepresteerde aantal uren dat het oorspronkelijk afgesproken arbeidsregime overschrijdt, gedeeld door 13.
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief