Vinden

Aangepaste zomervakantie voor een vlottere heropstart?

Gaat de nakende zomervakantie geen roet in het eten gooien bij de langverwachte heropstart van de ondernemingen? De Open Vld vreest in elk geval van wel en vraagt dat de ondernemingen uitzonderlijk en in overleg met hun werknemers zouden mogen beslissen om soepeler om te springen met de vakantieperiodes voor 2020.

In het koninklijk besluit van 30 maart 1967 is opgenomen dat elke werknemer ouder dan 18 jaar minstens twee aaneengesloten weken vakantie moet kunnen nemen in de periode van 1 mei tot 30 oktober.

De Open Vld stelt voor om die verplichting in 2020 te schrappen, zodat de ondernemingen een vakantiestelsel kunnen invoeren waarin in de periode van 1 mei tot 30 oktober geen twee opeenvolgende weken vakantie zijn opgenomen. De partij vraagt eveneens dat de bijkomende conventionele vakantiedagen voor 2020 naar 2021 kunnen worden verschoven.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802