Vinden

Aangepaste zomervakantie voor een vlottere heropstart?

Gaat de nakende zomervakantie geen roet in het eten gooien bij de langverwachte heropstart van de ondernemingen? De Open Vld vreest in elk geval van wel en vraagt dat de ondernemingen uitzonderlijk en in overleg met hun werknemers zouden mogen beslissen om soepeler om te springen met de vakantieperiodes voor 2020.

In het koninklijk besluit van 30 maart 1967 is opgenomen dat elke werknemer ouder dan 18 jaar minstens twee aaneengesloten weken vakantie moet kunnen nemen in de periode van 1 mei tot 30 oktober.

De Open Vld stelt voor om die verplichting in 2020 te schrappen, zodat de ondernemingen een vakantiestelsel kunnen invoeren waarin in de periode van 1 mei tot 30 oktober geen twee opeenvolgende weken vakantie zijn opgenomen. De partij vraagt eveneens dat de bijkomende conventionele vakantiedagen voor 2020 naar 2021 kunnen worden verschoven.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437