Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.395 ACTIEVE BEDRIJVEN - 763.285 CONTACTPERSONEN

Aandelenopties en managementvennootschappen

Aandelenopties vormen een interessant alternatief voor het zwaar belaste brutoloon. Ze zijn dan ook in trek. De fiscus probeert de uitbreiding ervan in toom te houden.

Voor niet-beursgenoteerde opties is het belastbaar voordeel forfaitair bepaald. Onder welbepaalde voorwaarden is echter een halvering van het belastbaar voordeel mogelijk.

Een van die voorwaarden stelt dat de optie betrekking moet hebben op “aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft in de eerst genoemde vennootschap”.

Kan dat voordeel ook worden toegekend aan de zaakvoerder van een managementvennootschap door de vennootschap ten behoeve van wie het management wordt uitgeoefend?

Zeker niet, antwoordt de fiscus in een circulaire. Hoewel de managementvennootschap juridisch gezien de managementprestaties levert, oefent de zaakvoerder fiscaal gezien zijn activiteit uit ten behoeve van de managementvennootschap en niet, zo verduidelijkt de fiscus “ten behoeve van de klant van de managementvennootschap”.

Daardoor is niet voldaan aan de voorwaarde dat de optie betrekking moet hebben op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend ...
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends