NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

750 euro voor de koopkracht

Het wetsontwerp waarmee de koopkrachtpremie officieel wordt, is eindelijk aan het parlement voorgelegd. De premie zal maximaal 750 euro bedragen en is niet indexeerbaar. Ze wordt voor de sociale zekerheid niet als loon beschouwd en vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Op elke regel zijn er echter uitzonderingen: als de koopkrachtpremie wordt toegekend aan een zelfstandige bedrijfsleider, is ze niet vrijgesteld van belastingen. Om bij te dragen tot de financiering van de sociale zekerheid, wordt de koopkrachtpremie onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%, maar zowel de premie als de bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskosten.

De benaming “eenmalige koopkrachtpremie” verhindert overigens niet dat de premie in meer dan één schijf uitbetaald wordt.
Lees meer

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580