NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

750 euro voor de koopkracht

Het wetsontwerp waarmee de koopkrachtpremie officieel wordt, is eindelijk aan het parlement voorgelegd. De premie zal maximaal 750 euro bedragen en is niet indexeerbaar. Ze wordt voor de sociale zekerheid niet als loon beschouwd en vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Op elke regel zijn er echter uitzonderingen: als de koopkrachtpremie wordt toegekend aan een zelfstandige bedrijfsleider, is ze niet vrijgesteld van belastingen. Om bij te dragen tot de financiering van de sociale zekerheid, wordt de koopkrachtpremie onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%, maar zowel de premie als de bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskosten.

De benaming “eenmalige koopkrachtpremie” verhindert overigens niet dat de premie in meer dan één schijf uitbetaald wordt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends