Vinden

300 euro om uit te geven

Met de consumptiecheque die ze in juli invoerde, streefde de regering een dubbel doel na: de economische situatie van de werknemers verbeteren en de werkgelegenheid ondersteunen in de horeca, de culturele sector, de sport en de detailhandel.

De cheques, die de werkgever als beroepskosten kan aftrekken, moeten ten laatste op 31 december van dit jaar worden toegekend en blijven geldig tot 7 juni 2021. Voor de waarde ervan heeft de wetgever twee verschillende limieten vastgelegd. Enerzijds mag de waarde van een consumptiecheque niet meer dan 10 euro bedragen. Anderzijds mag een werkgever niet meer dan 300 euro aan cheques aan één werknemer toekennen.

Krijgt een werknemer toch voor een hoger bedrag consumptiecheques, dan wordt hij belast op het totaalbedrag van de ontvangen cheques - bijvoorbeeld 310 euro voor een overschrijding van 10 euro. Aangezien de limiet per werkgever van toepassing is, kan een werknemer die bij twee werkgevers in dienst is, voor 600 euro belastingvrije cheques ontvangen.

De maatregel geldt uitsluitend voor loontrekkenden, waardoor alleen bedrijfsleiders die tegelijkertijd loontrekkende werknemers zijn - met een arbeidsovereenkomst - van de maatregel kunnen genieten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051