Vinden

30.000 euro inkomsten vrijgesteld van belastingen?

Op tien jaar tijd is het aantal werkende gepensioneerden meer dan verdubbeld: in het tweede kwartaal waren ze met zowat 66.000. Zij werken niet allemaal uit noodzaak. Bijna de helft (48%) is om niet-financiële redenen actief.

Ze ondervinden echter wel allemaal een belastingdruk die hen dubbel treft. Gepensioneerden die bijverdienen, betalen evenveel sociale bijdragen als jongere, niet-gepensioneerde collega’s, maar ze zijn minder goed verzekerd.

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, heeft geen recht op een ziekte-uitkering. Hetzelfde geldt voor een gepensioneerde werknemer, die bovendien evenmin recht heeft op een werkloosheidsuitkering als hij ontslagen wordt. Sociale bijdragen moeten betalen waar geen sociale rechten tegenover staan en die uiteindelijk een minder goede bescherming bieden, is absurd, aldus de Open Vld, die vraagt dat de sociale bijdragen worden afgeschaft.

Tegelijkertijd verbaast de partij zich erover dat de fiscus in de praktijk de belangrijkste begunstigde van de voortgezette activiteit is. Voor de belastingen worden de bijverdiensten immers bij het pensioen gevoegd, zodat de hogere belastingschijven snel worden bereikt, met uiteindelijk belastingafrekeningen die kunnen oplopen tot duizenden euro en een bijverdienste waarvan meer dan de helft wordt afgeroomd.

De Open Vld vraagt dan ook om de eerste 30.000 euro bijverdienste van een persoon van 65 jaar of ouder of die een loopbaan van 45 jaar kan aantonen, van alle belastingen vrij te stellen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117